Hur du får stopp på en rinnande toalett

Det första du ska göra för att stoppa en rinnande toalett, är att stänga av vattnet. Men det löser bara problemet tillfälligt. Därför är det viktigt att hitta anledningen till att toaletten rinner.

Hur du gör för att reparera toaletten som står och rinner beror på vilken sorts toalett du har. Är det en govlstående toalett där cisternen är enkel att nå? Eller är det en vägghängd toalett där cisternen är inbyggd bakom väggen?

Varför rinner min toalett?

Det är ofta en av nedanstående tre anledningar som gör att toaletten rinner:

  • Det är för mycket kalk i cisternen
  • Packningen i utloppsventilen läcker
  • Spolventilen eller inloppsventilen är trasig

Orsaken till att toaletten rinner kan oftast hittas där vattnet går in i toalettens vattencistern eller där vattnet kommer ut igen. Du hittar orsaken genom att stänga av ingående vatten. Om toaletten fortfarande rinner så är det utloppsventilens packning som läcker.

Om vattnet rinner efter att cisternen har fyllts upp, är det antingen kalk i cisternens mekanism eller också är inloppsventilen defekt.

Om du är osäker eller har frågor om varför din toalett rinner, så rekommenderar vi att du kontaktar din lokala VVS-installatör.

Hur får jag stopp på min rinnande toalett?

För att stoppa en rinnande toalett behöver du komma åt cisternen. Oavsett om det är en golvstående eller vägghängd toalett, är det i cisternen lösningen finns.

Hur du kommer åt cisternen är beroende på om du har en golvstående eller en vägghängd toalett. Efter det är tillvägagångssättet detsamma.

Hur öppnar man cisternen på en golvstående toalett från Ifö?

För att öppna cisternen på en golvstående toalett från Ifö behöver du en skruvmejsel eller en Ifö cisternnyckel.

  • Stäng av vattnet – de flesta nya toaletter har en stoppventil
  • Skruva av skruvarna under cisternkåpan
  • Lyft upp spolknappen och lossa den blå staven och lyft ut båda delarna
  • Nu kan du lyfa av hela cisternkåpan från toaletten

Här kan du se en video som visar hur du tar bort cisternkåpan. Du gör likadant oavsett om du har en Ifö Spira, Spira Art eller Sign.

Hur öppnar man cisternen på en vägghängd toalett från ifö?

Om du har en vägghängd toalett som rinner, behöver du även här komma åt cisternen. På en vägghängd toalett med inbyggd cistern når du den genom manöverluckan bakom spolplattan.

Du skall börja med att avlägsna spolplattan. Titta på videon för att se hur du ska göra.


Ersätta en spolventil, inloppsventil eller bottenpackning?

Om din toalett rinner på grund av en defekt spolventil, inloppsventil eller bottenpackning, måste delen antingen rengöras eller ersättas.

Om du har en äldre toalett och upplever att den konstant rinner, bör du överväga att investera i en ny toalett.

Ersätt eller rengör bottenpackningen

Om toaletten rinner efter att du har stängt av vattnet, kan packningen på utloppsventilen behöva bytas eller rengöras. Se hur du gör här.

Rengör inloppsventilen

Om vattnet rinner efter att cisternen har fyllts på, kan toalettens inloppsventil vara defekt eller i behov av rengöring. I videon ser du hur du rengör eller ersätter inloppsventilen.

Börja med att tömma cisternen på vatten.

Du hittar mer information om hur du kan reparera din Ifö-toalett på Ifös egen YouTube-kanal.


Toaletten rinner på grund av kalk

Om din toalett rinner på grund av kalk i cisternen, kan en lösning vara att avkalka toaletten. Kalk i cisternen orsakas ofta av hårt vatten.

Om spolventilen inte flyter eller rör sig dåligt kan kalk vara orsaken till att toaletten står och rinner.

Reparera din toalett snabbt och korrekt

Det är viktigt att reparera en rinnande toalett snabbt eftersom vattenräkningen kan bli stor om toaletten rinner under en längre period. Dessutom är ljudet av en rinnande toalett ganska irriterande och kan resultera i att spolningen inte blir tillräckligt kraftfull.

Om du är osäker på varför din toalett rinner, rekommenderar vi att du kontaktar en certifierad VVS-installatör. Om du väljer att reparera toaletten själv och det inte görs på rätt sätt, gäller inte längre din garanti. Läs mer om Ifös garantier här -Ifö Produktgaranti.