Garantianmälan / Ärende

ANMÄLARE

SLUTKUND (Installationsplats)

INSTALLATÖR

INFORMATION OM PRODUKT

Inköpsdatum

Vi ser gärna att ni bifogar bilder som visar produktskadan och även om möjligt på emballageetiketten. Med våra duschar bifogas också en BOM-etikett med ingående detaljer.

Infoga filer / bilder

Geberit AB använder den e-postadress du tidigare angett med syfte att i framtiden kunna informera dig om liknande erbjudanden via e-post. Du kan när som helst invända mot erhållande av ytterligare marknadsföring via e-post, genom de kontaktuppgifter som anges under utgivare eller använda den automatiska funktionen för avregistrering, utan andra omkostnader än eventuella överföringskostnader enligt grundtaxa.