När toaletten inte spolar ordentligt

Vanligtvis tänker du inte så mycket på själva funktionen för spolknappen på en toalett, men om spolknappen inte fungerar ordentligt är hälften av toalettens funktion borta.

Det kan finnas flera orsaker till varför toaletten inte går att spola. Det beror oftast på att spolknappen inte är korrekt monterad eller helt enkelt har fastnat. Som tur är, är det relativt enkelt att lösa.

Min Ifö spolknapp har fastnat

Har du en Ifö Spira-toalett där spolknappen har fastnat i nedtryckt läge? Det kan hända om man bytt Fresh WC-sticks och inte tryckt ner spolknappen ordentligt.

Så här gör du:

Så här öppnar du och stänger spolknappen:

1.

Tryck ner “den lilla spolningen“ och “flippa upp“ spolknappen via kanten under “den stora spolningen“

2.

Tryck till ordentligt på liten spolning tills du hör ett klickljud. Först då är spolknappen i sitt rätta läge.

Min Ifö-toalett går inte att spola

Om du upplever att din toalett inte går att spola, kan det bero på flera saker.

Orsak: Du har inte tryckt ner spolknappen ordentligt efter att du satt i en ny Fresh WC-stick.
Lösning Sign och Spira: På Ifö Sign ska du trycka hårt i mitten på knappen tills du hör ett klick. På Ifö Spira skall du tryck hårt på sidan tills du hör ett klick.

Orsak: Den vita tappen under den lilla spolningen har gått av så att spolknappen inte går att trycka ner.
Lösning: Spolknappen måste bytas.

Orsak: Cisternens insida är smutsig och försämrar spolfunktionen.
Lösning: Vi rekommenderar inte att man använder rengöringsmedel inne i cisternen då det kan påverka hållfastheten i de ingående plastdelarna. Lyft bort spolknappen och cisternen och rengör eller byt packning på spolventilen. Se hur du gör här.

Spolmängden på en toalett

Spolmängden på Ifö-toaletter är fabriksinställd på 4 liter vid stor spolning och 2 liter vid liten spolning. Även om en spolvolym på 2 liter kan låta liten, arbetar Ifö ständigt med att göra spolningen effektivare. Det är till din fördel eftersom du sparar på vatten, men också för miljöns skull.

Ifö Spira-toaletterna är designade utan spolkant - det vi kallar Rimfree®. Ifö var först på marknaden som utvecklade en toalett helt utan spolkant. Just denna process har kävt att vi optimerar toaletten och toalettskålens form så att fördelningen av vatten blir effektivare utan att använda mer vatten.

Tänk på att du inte kan ändra spolmängden om din toalett endast har enkelspolning.

På Ifö Spira och Ifö Sign är det möjligt att ändra spolmängden till 6 liter på den stora spolningen och 3 liter på den lilla spolningen.

Se vår film hur du justerar spolmängden på Ifö Spira.

Gemensamt för Ifö Sign och Ifö Spira är att du inte behöver ta bort cisternkåpan, utan kan ändra spolmängden genom att enkelt ta bort spolknappen.

Ifö spolknappar

I princip har alla toaletter från Ifö dubbelspolning, både när det gäller golvstående som vägghängda toaletter.

Montering av Ifö spolknapp är olika om spolknappen är till en golvstående eller vägghängd modell. Du hittar monteringsanvisningarna under varje enskild produkt i vår Produktkatalog online.