Integritetspolicy och dataskyddsinformationFör kunder, leverantörer och andra affärspartners

1.1 Det är viktigt för oss att dina personuppgifter är skyddade. Syftet med denna integritetspolicy är att informera användare av Geberits internettjänster, särskilt användare av Geberits webbplats(er) (”webbplats”) – samt även Geberits kunder, leverantörer och andra affärspartner – om hur Geberit-företag som är etablerade i EU, Schweiz, Storbritannien och Norge behandlar personuppgifter. Med hänsyn till detta kan det hända att en del av informationen nedan inte är tillämplig på dig.

1.2 Personuppgifter avser, inom ramen för denna integritetspolicy, alla uppgifter som rör dig eller hänvisar till dig, till exempel ditt namn, din adress eller din e-postadress.

2.1 Ägaren till, och därmed även personuppgiftsansvarig för, den Geberit-webbplats som du har besökt är det Geberit-företag som anges på den relevanta webbplatsen.

2.2 Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i övrigt är Geberit AB, Box 140, 295 22 Bromölla.

Vår dataskyddsavdelning inklusive dataskyddsansvarige når du på dataprotection@geberit.com eller på vår postadress med tillägget “Dataskydd“.

För kontakt uteslutande med vår dataskyddsansvarige, använd följande kontaktuppgifter:

MAGELLAN Rechtsanwälte, Brienner Straße 11, 80333 München
E-post: datenschutz_geberit@magellan-legal.de

4. AUTOMATISERAD DATAINSAMLING- OCH BEHANDLING PÅ GEBERITS WEBBPLATSER

4.1 Serverloggfiler

4.1.1 Precis som på alla webbplatser samlar vår server automatiskt och tillfälligt in uppgifter i serverloggfiler som överförs via webbläsaren, såvida du inte har deaktiverat detta. Om du vill titta på vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, som är tekniskt nödvändiga för oss för att kunna visa dig våra webbplatser samt garantera satbilitet och säkerhet.

 • IP-adress till din dator
 • Klientens filförfrågan
 • http-svarskod
 • Webbplats som du besökte innan du kom till oss (hänvisande webbadress)
 • Tidpunkt för serverförfrågan
 • Webbläsartyp och -version
 • Använt operativsystem på din dator


4.1.2 Uppgifterna i serverloggfilen analyseras inte med avseende på personen. Om de ovan nämnda uppgifterna innehåller personuppgifter (särskilt IP-adressen), utgörs den rättsliga grunden för insamlingen av artikel 6.1 f i Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vårt berättigade intresse handlar om att se till att våra webbplatser fungerar korrekt. Om du vill ha mer information om den intresseavvägning som ska göras enligt artikel 6.1 f i GDPR, kan du kontakta oss med de kontaktuppgifter som anges i punkt 2. Den tillfälliga lagringen av dina personuppgifter hos oss är nödvändig för att kunna leverera webbplatsen till din dator. För detta måste dina personuppgifter lagras under varaktigheten av sessionen. Lagringen av dina personuppgifter i loggfiler sker för att kunna säkerställa funktionaliteten för webbplatsen. Dessutom tjänar dina personuppgifter till att säkerställa säkerheten i våra informationstekniska system. Någon annan behandling av dina personuppgifter sker inte. Dina personuppgifter raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. I händelse av registrering av dina personuppgifter för tillhandahållande av webbplatsen, sker detta så snart du lämnar webbplatsen. I händelse av lagring av dina personuppgifter i loggfiler raderas dessa efter senast 14 dagar. Om en lagring sker utöver det, så blir dina personuppgifter anonymiserade så att en identifiering inte längre är möjlig.

4.2.1 Rättslig grund för att lagra information på din dator eller mobila enhet eller få tillgång till information som redan är lagrad på din dator eller mobila enhet, är ditt samtycke i enlighet med de nationella lagar som implementerar Direktiv 2002/58/EG (Direktiv om integritet och elektronisk kommunikation). Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter inom ramen för användning av cookies och liknande teknik som pixlar, taggar, webbsignaler, webbläsarens fingeravtryck, etc. (”spårningscookies”) i syfte att utföra komfortförbättring, webbplatsoptimering, analys av användarbeteende och visning av personlig reklam efter en hopslagning med dina huvuduppgifter för avtalet och din köphistorik är det samtycke du givit enligt artikel 6.1 a GDPR.

4.2.2 Behandlingen av dina personuppgifter gör att vi kan optimera användarvänligheten på vår webbplats samt marknadsföringen av försäljning av varor eller tjänster.

4.2.3 Dina personuppgifter raderas så snart du återkallar ditt samtycke eller om dina personuppgifter inte längre behövs för att uppfylla syftet med behandlingen.

4.2.4 Du hittar en översikt över de cookies som används på vår webbplats i cookieinformation i vår cookiebanner under “Ändra cookieinställningar“. Du hittar det i sidfoten på hemsidan. Där kan du när som helst justera dina inställningar för de cookies som ställs in på våra webplatser genom att göra följande.

(1) Ändra samtyckesinställningarna på vår webbplats

Vi ger dig möjligheten på vår webbplats att enkelt återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för användning av spårningscookies. För att göra detta kan du på nytt öppna webbannonsen via en länk i ”sidfoten” på vår webbplats (”Ändra cookie-inställningar”).

Genom din återkallelse placeras ytterligare en cookie på din dator, som signalerar till oss att inte placera spårningscookies. Om du raderar motsvarande cookie, kommer du vid nästa besök på vår webbplats på nytt att ombes att ge ditt samtycke.

(2) Ändringar av inställningar för din webbläsare

Alternativt kan du deaktivera eller begränsa överföringen av cookies i allmänhet genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Redan lagrade cookies kan du radera när som helst. Detta kan även ske automatiskt. Om även tekniskt nödvändiga cookies deaktiveras för vår webbplats, kanske inte all funktionalitet längre kan utnyttjas till fullo.

(3) Google Analytics

Som en del av integrationen av Google Analytics använder vi så kallad “server-side tagging“. I det här fallet växlas en server från vår sida mellan vår insamling och överföringen till Google. Detta säkerställer att inga personuppgifter överförs till Google.

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas av Google Analytics kan du dessutom installera ett webbläsartillägg för att inaktivera det. Detta tillägg instruerar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) på webbplatser att inte samla in dina personuppgifter.

Närmare information om användarvillkor och dataskydd hittar du på:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html, eller
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

4.3 Google Adwords

4.3.1 Vi använder Google AdWords (inkl. Google AdWords Remarketing) för att med hjälp av reklam (så kallade Google AdWords) göra besökare uppmärksamma på våra attraktiva erbjudanden på externa webbplatser. Med hjälp av data från reklamkampanjerna kan vi undersöka hur framgångsrika reklamåtgärderna är. Vi använder detta verktyg för att visa reklam som är av intresse för dig, för att göra vår webbplats mer intressant för dig och för att beräkna reklamkostnaderna på ett rättvist sätt.

4.3.2 Dessa reklammedel levereras från Google via en så kallad ”ad server”. Till det använder vi ad server-cookies med hjälp av vilka bestämda parametrar för resultatmätning kan registreras, till exempel annonsernas integrering eller användarens klick. Om du hamnar på vår webbplats via en Google-annons sparas en cookie från Google AdWords på din dator. Dessa cookies upphör som regel att gälla efter 90 dagar och ska inte användas för att identifiera dig. Till denna cookie sparas som regel analysvärden som unikt cookie-ID, antal annonsvisningar per placering (frekvens), senaste visning (relevant för post view-konverteringar) samt opt out-information (markering av att användaren inte längre vill kontaktas).

4.3.3 Dessa cookies gör det möjligt för Google att känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en AdWords-kunds webbplats och den cookie som sparats på hans eller hennes dator ännu inte har upphört att gälla, kan Google och kunden se att användaren har klickat på annonsen och skickats vidare till den här sidan. Varje AdWords-kund får en specifik cookie. Cookies kan alltså inte spåras via AdWords-kundens webbplats. I de nämnda reklamåtgärderna samlar vi själva inte in och behandlar personuppgifter. Google ställer enbart statistiska analyser till vårt förfogande. Med hjälp av dessa analyser kan vi se vilka av de tillämpade reklamåtgärderna som har varit särskilt effektiva. Vi erhåller inga ytterligare uppgifter från användningen av reklam, och vi kan inte identifiera användaren med hjälp av denna information.

4.3.4 Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter inom ramen för användning av produkten ”Google Adwords” är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR. Dina personuppgifter raderas så snart du återkallar ditt samtycke eller om dina personuppgifter inte längre behövs för syftet med behandlingen. Som regel raderas motsvarande cookies efter 90 dagar.

4.3.5 Du hittar en översikt över de cookies som används på vår webbplats för Google Adwords-ändamål i cookieinformationen i vår cookiebanner under “Ändra cookie-inställningar“. Du hittar detta i sidfoten på hemsidan. Där kan du när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för Google Adwords-ändamål med framtida verkan.

4.4.1 Våra webbplatser använder verktyget DoubleClick by Google. DoubleClick använder cookies för att visa relevanta annonser för användaren, förbättra rapporter om kampanjens effekter eller för att – vid aktivering av funktionen Frequency capping – undvika att en användare ser samma annonser flera gånger. Via ett cookie-ID registrerar Google vilka annonser som visats i vilken webbläsare och kan på så sätt förhindra att den visas flera gånger. Dessutom kan DoubleClick med hjälp av cookie-ID registrera så kallade konverteringar, som refererar till annonsförfrågningar. Till exempel när en användare ser en DoubleClick-annons och senare med samma webbläsare går in på annonsörens webbplats och köper något där. Enligt Google innehåller DoubleClick-cookies inga personuppgifter.

4.4.2 På grund av de använda verktygen Google AdWords och DoubleClick by Google skapar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Googles server. Vi kan inte påverka omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som Google samlar in med det här verktyget och informerar dig därför i enlighet med hur mycket vi vet: Genom integreringen av DoubleClick får Google information om att du har gått in på en del av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad på en Google-tjänst kan Google allokera besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte är inloggad, kan Google ta reda på och spara din IP-adress.

4.4.3 Mer information om DoubleClick by Google hittar du på https://www.doublecklickbygoogle.com samt om Googles dataskydd i allmänhet: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.

4.4.4 Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för användning av produkten ”DoubleClick by Google” är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR. Dina personuppgifter raderas så snart du återkallar ditt samtycke eller om dina personuppgifter inte längre behövs för syftet med behandlingen.

4.4.5 Du kan hitta en översikt över de cookies som används på vår webbplats för ändamål som rör Goolge DoubleClick-tjänsten i cookieinformationen i vår cookiebanner under “Ändra cookie-inställningar“. Du hittar detta i sidfoten på hemsidan. Det finns flera sätt hur du kan välja bort deltagande i Google AdWords och Doubleclick:

Du kan på olika sätt förhindra deltagande i Google AdWords och DoubleClick: Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för användning av Google DoubleClick för framtiden, genom att hämta webbannonsen på nytt via sidfoten på vår webbplats och anpassa dina inställningar.

 • Med hjälp av olika inställningar i webbläsaren, i synnerhet leder blockering av tredjepartscookies till att du inte längare får annonser från tredjepartsleverantörer;
 • Genom att deaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in webbläsaren så att cookies från domänen https://adwords.google.com/home blockeras, https://adssettings.google.com så att denna inställning raderas när du raderar dina cookies;
 • Genom deaktivering av intressebaserad reklam från leverantören, som är en del av jälvregleringskampanjen “About Ads“, via länken http://aboutads.info/choices så att denna inställning raderas när du raderar dina cookies;
 • Genom att deaktivera detta permanent i webbläsarna Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome via länken http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi uppmärksammar dig på att du då eventuellt inte kan utnyttja alla funktioner i detta erbjudande i full utsträckning.

4.5.1 Våra webbplaster använder även verktygen Xandr, Adform, Plista och Sizmek:

4.5.2 Dessa verktyg använder cookies för att visa relevanta annonser för användaren, förbättra rapporter om kampanjens effekter eller för att undvika att en användare ser samma annonser flera gånger. Via ett cookie-ID registrerar verktygen vilka annonser som visats i vilken webbläsare och kan genom att aktivera funktionen Frequency capping förhindra att de visas flera gånger. Enligt tredjepartsleverantörerna innehåller cookies från dessa verktyg inga personuppgifter.

4.5.3 När verktygen används skapar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till servern hos den aktuella tredjepartsleverantören. Vi kan inte påverka omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som samlas in med dessa verktyg och informerar dig därför i enlighet med hur mycket vi vet: Genom integreringen får tredjepartsleverantören information om att du har gått in på vår webbplats eller klickat på en annons från oss.

4.5.4 Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen användningen av verktygen är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter gör att vi kan marknadsföra försäljningen av varor eller tjänster. I detta sammanhang använder vi cookies, som skapar relevanta annonser för dig och förbättrar våra kampanjrapporter. Dessutom gör användningen av dessa cookies att vi kan förhindra att du ser samma annonser flera gånger. Dina personuppgifter raderas så snart du återkallar ditt samtycke eller om dina personuppgifter inte längre behövs för syftet med behandlingen.

4.5.5 Mer information om de under denna punkt nämnda verktygen hittar du på https://www.xandr.com/privacy/, https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/, https://www.plista.com/about/privacy/, https://www.sizmek.com/privacy-policy/.

4.5.6 Du kan blockera tjänsterna från Xandr, Adform, Plista och Sizmek på flera sätt:

4.5.7 Du hittar en översikt över de reklamcookies som används på vår webbplats för de verktyg som beskrivs ovan i cookieinformationen i vår cookiebanner under “Ändra cookieinställningar“. Du hittar detta i sidfoten på hemsidan.

 • Med hjälp av olika inställningar i webbläsaren. Om du blockerar tredjepartscookies får du inte längre annonser från tredjepartsleverantörer.
 • Genom att deaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in webbläsaren så att cookies från domänerna https://www.xandr.com/privacy/, https://site.adform.com, https://www.plista.com, https://www.sizmek.com blockeras.
 • Genom deaktivering av intressebaserad reklam från leverantören, som är en del av självregleringskampanjen “About Ads“, via länken http://www.aboutads.info/chocies så att denna inställning raderas när du raderar dina cookies
 • Genom att deaktivera detta permanent i webbläsarna Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome via länken http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi uppmärksammar dig på att du då eventuellt inte kan utnyttja alla funktoner på vår webbplats.

4.6.1 Våra webbplatser använder även funktionen Custom Audiences remarketing från Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Detta gör det möjligt för användare av våra webbplatser att visa intressebaserade annonser (”Facebook Ads”) som en del av deras besök på det sociala nätverket Facebook eller andra webbplatser som använder samma metod. Vi använder detta verktyg för att visa dig annonser som är av intresse för dig och för att göra våra webbplatser mer intressanta för dig.

4.6.2 När marknadsföringsverktyget används skapar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Facebooks server. Vi kan inte påverka omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som Facebook samlar in med det här verktyget och informerar dig därför i enlighet med hur mycket vi vet: Genom integreringen av Facebook Custom Audiences får Facebook information om att du har gått in på vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad på en Facebook-tjänst kan Facebook allokera besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Facebook eller inte är inloggad, kan Facebook ta reda på och spara din IP-adress och andra identifieringskännetecken.

4.6.3 Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för remarketingfunktionen ”Custom Audiences” från Facebook Inc. är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter genom remarketingfunktionen ”Custom Audience” gör att vi kan marknadsföra försäljningen av varor eller tjänster. Vi använder detta verktyg för att visa dig annonser som är av intresse för dig och för att göra våra webbplatser mer intressanta för dig. Med det verktyget skapas som en del av besöken på det sociala nätverket Facebook eller andra webbplatser som använder samma metod intressebaserade annonser (”Facebook Ads”).

4.6.4 Dina personuppgifter raderas så snart du återkallar ditt samtycker eller om dina personuppgifter inte längre behövs för att uppfylla syftet med behandlingen.

4.6.5 Du hittar en översikt över de cookies som används på vår webbplats för Facebook Custom Audience-verktyget i cookieinformationen i vår cookiebanner under “Ändra cookieinställningar“. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för användning av Facebook Custom Audience när som helst, genom att anpassa dina inställningar enligt ovan.

4.6.6 Det går att deaktivera funktionen ”Facebook Custom Audiences” med en inställning i webbläsaren eller för inloggade användare på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

4.6.7 Mer information om Facebooks databehandling hittar du på https://www.facebook.com/about/privacy.

4.7.1 Vår webbplats använder dessutom konverteringsspårning genom ”Pinterest-taggar” från Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland. Detta gör det möjligt för användare av vår webbplats att visa intressebaserade annonser som en del av deras besök på det sociala nätverket Pinterest eller andra webbplatser som använder samma metod. Vi använder detta verktyg för att visa dig annonser som är av intresse för dig och för att göra vår webbplats mer intressant för dig.

4.7.2 När marknadsföringsverktyget används skapar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Pinterests server. Vi kan inte påverka omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som Pinterest samlar in med det här verktyget och informerar dig därför i enlighet med hur mycket vi vet: Genom integreringen av Pinterest-taggar får Pinterest information om att du har gått in på vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad på en Pinterest-tjänst kan Pinterest allokera besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Pinterest eller inte är inloggad, kan Pinterest ta reda på och spara din IP-adress och andra identifieringskännetecken.

4.7.3 Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för konverteringsspårning genom ”Pinterest-taggar” är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter genom konverteringsspårningen ”Pinterest-taggar” gör att vi kan marknadsföra försäljningen av varor eller tjänster. Vi använder konverteringsspårning för att visa dig annonser som är av intresse för dig och för att göra våra webbplatser mer intressanta för dig. Genom konverteringsspårning skapas intressebaserade annonser som en del av ditt besök på det sociala nätverket Pinterest eller andra webbplatser som använder samma metod. Dina personuppgifter raderas så snart du återkallar ditt samtycke eller om dina personuppgifter inte längre behövs för syftet med behandlingen.

4.7.4 Du hittar en översikt över de konverteringsspårnings-cookies som används på vår webbplats med Pinterest-taggen i cookieinformationen i vår cookiebanner under “Ändra cookie-inställningar“. Du hittar detta i sidfoten på hemsidan. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter i syftet konverteringsspårning via funktionen ”Pinterest-taggar” för framtiden, genom att hämta vår webbannons på nytt via sidfoten på vår webbplats och anpassa dina inställningar.

4.7.5 Det går dessutom att deaktivera funktionen ”Pinterest-taggar” med en inställning i webbläsaren eller för inloggade användare på https://help.pinterest.com/de/article/personalized-ads-on-pinterest.

4.7.6 Mer information om databehandling genom Pinterest hittar du på https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

4.8.1 Vidare använder våra webbplatser konverteringsspårningen ”Insight-taggar” från LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Detta gör det möjligt för användare av våra webbplatser att visa intressebaserade annonser som en del av deras besök på det sociala nätverket LinkedIn eller andra webbplatser som använder samma metod. Vi använder detta verktyg för att visa dig annonser som är av intresse för dig och för att göra våra webbplatser mer intressanta för dig.

4.8.2 När marknadsföringsverktyget används skapar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till LinkedIns server. Vi kan inte påverka omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som LinkedIn samlar in med det här verktyget och informerar dig därför i enlighet med hur mycket vi vet: Genom integreringen av LinkedIn Insight-taggar får LinkedIn information om att du har gått in på vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad på en LinkedIn-tjänst kan LinkedIn allokera besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos LinkedIn eller inte är inloggad, kan LinkedIn ta reda på och spara din IP-adress och andra identifieringskännetecken.

4.8.3 Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för konverteringsspårning med ”Insight-taggar” är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter gör att vi kan marknadsföra försäljningen av varor eller tjänster. Vi använder detta verktyg för att visa dig annonser som är av intresse för dig och för att göra våra webbplatser mer intressanta för dig. Med detta verktyg skapas intressebaserade annonser (”LinkedInAds”) som en del av ditt besök på det sociala nätverket LinkedIn eller andra webbplatser som använder samma metod.

4.8.4 Du hittar en översikt över de konverteringsspårnings-cookies som används på vår webbplats med hjälp av Insight-taggen i cookieinformationen i vår cookiebanner under “Ändra cookie-inställningar“. Du hittar detta i sidfoten på hemsidan. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter i syftet konverteringsspårning genom funktionen ”Insight-taggar” genom att hämta vår webbannons på nytt via sidfoten på vår webbplats och anpassa dina inställningar.

4.8.5 Det går dessutom att deaktivera funktionen ”Insight-taggar” med en inställning i webbläsaren eller för inloggade användare på https://www.linkedin.com/psettings/advertising-data.

4.8.6 Mer information om LinkedIns databehandling hittar du på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_privacy-policy.

4.9.1 Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter i samband med integrering av Google Maps är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR.

4.9.2 Behandlingen av dina personuppgifter för integrationen Google Maps gör det enklare för dig att hitta våra platser. Dina personuppgifter raderas så snart de inte längre är nödvändiga för ovan nämnda ändamål. I vårt fall är detta var 12 månad.

4.9.3 Du kan när som helst och med framtida verkan återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för Google Maps genom att öppna vår cookiebanner via sidfoten på vår hemsida och justera dina inställningar. Dessutom kan du tillämpa inställningarna i din webbläsare (till exempel genom att installera plugin-program eller tillägg) för att förhindra att din data överförs till Googles servrar. Om din webbläsare inte stöder Goolge Maps finns det ingen åtkomst till Googles server.

För mer information om användarvillkor och dataskydd, besök:

http://www.google.com/intl/en-GB/privacy/

4.10.1 Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för kommentar- och bloggfunktionen i våra Geberit AquaClean-bloggar är artikel 6.1 f GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för kommentar- och bloggfunktion i vår Geberit AquaClean-bloggar möjliggör en transparent och individuell kommunikation mellan dig och oss. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter för att kunna försvara oss mot anspråk från tredje part i händelse av publicering av olagliga kommentarer. Dina personuppgifter raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. I vårt fall sker detta efter 10 år.

4.10.2 Du kan när som helst återkalla behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för kommentar- och bloggfunktion för framtiden. Vi kommer då att radera kommentaren från vår Geberit AquaClean-blogg eller inte publicera den.

4.11.1 Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för tillhandahållande av funktionen ”Geberit LiveChat” är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR.

4.11.2 Med funktionen ”Geberit LiveChat” vill vi ge dig möjligheten att snabbt och okomplicerat kontakta oss via en elektronisk chattfunktion. Om du vill utnyttja det erbjudandet ligger syftet med behandlingen av dina personuppgifter i att ställa vår funktion till förfogande. Dina personuppgifter raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. Detta sker i regel tre år efter behandlingen av din förfrågan.

4.11.3 Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för syftet att använda funktionen ”Geberit LiveChat” för framtiden. I det fallet kan du inte längre använda funktionen LiveChat. Alla personuppgifter som lagrats i samband med användningen av chattfunktionen kommer i detta fall att raderas.

4.12.1 Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för tillhandahållande av funktionen ”ChatBot” är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR.

4.12.2 Med funktionen ”ChatBot” vill vi ge dig möjligheten att snabbt och okomplicerat få svar på dina frågor via en automatisk chattmaskin. Vill du ändå komma i kontakt med vår kundtjänst och om du väljer rubriken ”Chatta vidare” kommer du direkt att skickas vidare till vår ChatBot från LiveChat. Alternativt kan du välja att ta kontakt via e-post eller telefon.

Dina personuppgifter raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. Detta sker i regel 90 dagar efter behandlingen av din förfrågan.

4.12.3 Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att använda funktionen ”ChatBot” för framtiden. I det fallet kan du inte längre använda funktionen ChatBot. Alla personuppgifter som lagrats i samband med användningen av chattfunktionen kommer i detta fall att raderas.

4.13.1 Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter, som behandlas av oss vid integrering av våra videor, är artikel 6.1 f GDPR.

4.13.2 Behandlingen av dina personuppgifter genom tillhandahållandet av videocenter tjänar till att ge en tilltalande, enhetlig presentation av videoinnehåll på vår webbplats som är oberoende av din slutenhet.

4.13.3 Dina personuppgifter raderas så snart de inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen. Detta sker senast när du avslutat ditt besök på vår webbplats.

4.13.4 Behandlingen av dina personuppgifter, som behandlas för integrering av videocenter, är absolut nödvändig. Följaktligen har du ingen återkallelserätt.

4.14.1 Vi använder videoplattformen ”YouTube” från företaget YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (Hädanefter: ”YouTube”), ett företag inom Google Inc., för att garantera en tilltalande, enhetlig presentation av videoinnehåll på vår webbplats, som är oberoende av din slutenhet. Vi gör detta i utökat dataskyddsläge. Om du inte redan samtycker till cookies vid besök på hemsidan, kommer inga uppgifter att samlas in av YouTube genom besöket på webbplatsen. Först när du spelar upp videon och samtycker till cookies sker en överföring av dina uppgifter till YouTube (IP-adress, hänvisande sida, enhetsinformation (webbläsare, enhetstyp), hämtad video). Vi själva registrerar och lagrar om och vilken YouTube-video du har spelat upp, för att kunna erbjuda en skräddarsydd tjänst.

4.14.2 Dina personuppgifter raderas av oss så snart de inte längre är nödvändiga för uppfyllande av syftet med behandlingen.

4.14.3 Rättslig grund för databehandlingen av dina personuppgifter är då ditt samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Vänd dig då till oss på nedan nämnda kontaktmöjligheter. När du återkallar ditt samtycke påverkas inte legitimiteten hos den behandling som gjorts med samtycket.

4.14.4 Vi har inget inflytande över YouTubes databehandling. Mer information om YouTubes databehandling hittar du på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

4.15.1 Vi använder videoplattformen ”Vimeo” från företaget Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA (Hädanefter: ”Vimeo”) för att garantera en tilltalande, enhetlig presentation av videoinnehåll på vår webbplats, som är oberoende av din slutenhet. Om du inte redan har samtyckt till cookies vid besök på webbplatsen, samlas inga uppgifter in av Vimeo vid besök på hemsidan. Först när du vill spela upp videon och samtycker till cookies sker en överföring av dina uppgifter till Vimeo (IP-adress, enhetsinformation (webbläsare, enhetstyp), hämtad video). Vi själv registrerar och lagrar om och vilken Vimeo-video du har spelat upp, för att kunna erbjuda en skräddarsydd tjänst.

4.15.2 Dina personuppgifter raderas av oss så snart de inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen.

4.15.3 Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter är då ditt samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Vänd dig då till oss på nedan nämnda kontaktmöjligheter. När du återkallar ditt samtycke påverkas inte legitimiteten hos den behandling som gjorts med samtycket.

4.15.4 Vi har inget inflytande över Vimeos databehandling. Mer information om Vimeos databehandling hittar du på https://vimeo.com/privacy.

4.16.1 Vi använder tjänsten “Moving Image“ från företaget movingimage, EVP GmbH, Tempelhofer Ufer 1, 10961 Berlin, Tyskland, för att optimera integrationen av videor, livestreams och evenemang som tillhandahålls på vår webbplats. Moving Image gör det möjligt för oss att generera statistik om de videor vi gör tillgängliga på webbplatsen genom att ställa in cookies och en lokal lagring. Följande personuppgifter behandlas för detta ändamål: IP-adress, datum och tid för ditt besök, tidszon, operativsystem, webbläsare som används, ge-rat-information, webbadress, hänvisnings-URL.

4.16.2 Rättslig grund för behandling av dina personppgifter är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR. Du kan återkalla din samtyckesförklaring till behandlingen av dina personuppgfter när som helst genom vår cookiebanner som du hittar i sidfoten på vår hemsida och justera dina inställningar.

Du hittar mer information om dataskydd på: https://www.movingimage.com/de/agb/datenschutzerklarung-der-movingimage-evp-gmbh/

4.17.1 Utöver de cookies som nämns i punkterna 4.4 till 4.16 används även andra, tekniskt nödvändiga cookies på våra webbplatser. Cookies är små textfiler som sparas lokalt i buffertminnet i din webbläsare. De cookies som anges nedan används endast av oss för att genomföra eller tillhandahålla de tjänster som du använder i enlighet med artikel 6.1.f GDPR. Vissa funktioner på våra webbplatser kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att din webbläsare känns igen även om du byter sida. Någon annan behandling av dina personuppgifter sker inte. Vårt berättigade intresse av databehandlingen handlar om att optimera webbplatsens inställningar för den slutenhet som du använder och anpassa användargränssnittet. Om du vill ha mer information om den intresseavvägning som ska göras enligt artikel 6.1 f i GDPR, kan du kontakta oss med de kontaktuppgifter som anges ovan. Följande typer av cookies, vars omfattning och funktionssätt förklaras nedan, används på våra webbplatser:

 • Tillfälliga cookies (även 4.17.2)
 • Permanenta cookies (även 4.17.3)

4.17.2 Tillfälliga cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Dessa inkluderar framför allt sessionscookies. De sparar ett så kallat sessions-ID som gör att olika förfrågningar från webbläsaren kan allokeras till en gemensam session. På så sätt känner vi igen din dator när du återvänder till vår webbplats. Sessionscookies raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

4.17.3 Permanenta cookies raderas automatiskt efter en angiven tid, som kan variera beroende på den aktuella cookien. Du kan när som helst radera cookies i webbläsarens säkerhetsinställningar.

4.17.4 Du hittar en översikt över de tekniskt nödvändiga cookies som används på vår webbplats i cookieinformationen i vår cookiebanner under “Ändra cookieiinställningar“. Du hittar detta i sidfoten på hemsidan. Cookies lagras med tillstånd på din dator och överförs av dessa till vår webbplats. Därmed har du full kontroll över användningen av cookies. Genom en ändring av inställningarna i din webbläsare kan du deaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Redan lagrade cookies kan du radera när som helst. Detta kan även ske automatiskt. Om du deaktiverar cookies för vår webbplats, kan det hända att alla funktioner på webbplatsen inte längre kan användas till fullo.

5.1 Vi samlar in och behandlar personuppgifter som har delats med oss på frivillig basis när vi interagerar med våra kunder, leverantörer eller andra affärspartner (till exempel via e-post, telefon eller via våra webbplatser).

Vi behandlar personuppgifterna för följande syften:

5.1.1 ONLINEKATALOG

Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för onlinekatalogen är artikel 6.1 b GDPR. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för onlinekatalogen är att genomföra ett avtal mellan dig och oss. Dina personuppgifter raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. I händelse av behandling av dina personuppgifter inom ramen för onlinekatalogen sker detta när avtalet är uppfyllt och samtliga anspråk ur avtalsförhållandet är preskriberade eller om det inte finns några lagstadgade lagringsperioder. Behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för webbshopen är absolut nödvändig för att uppfylla ett avtal mellan dig och oss. Följaktligen har du ingen återkallelserätt.

5.1.2 REGISTRERING AV KUNDKONTO/SKAPA NYTT GEBERIT-ID

Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för kontoregistrering är artikel 6.1 b GDPR. Din registrering i samband med skapandet av ett Geberit-ID möjliggör i synnerhet ingående av avtal samt vården av vår kundrelation, varför vi inom ramen för skapandet av ett Geberit-ID verifierar ditt telefonnummer genom att skicka ett SMS för att bekräfta. Behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för registreringen är nödvändig för att uppfylla ett avtal eller för att genomföra åtgärder före ett avtal, samt i syfte att vårda vår kundrelation på ett bra sätt. Dina personuppgifter raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. Detta sker senast i händelse av avveckling av ditt kundkonto. Du har när som helst möjlighet att avveckla registreringen av ditt kundkonto. I det här fallet raderas dina personuppgifter, om inte lagstadgade lagringsperioder förhindrar radering.

5.1.3 KONTAKTFORMULÄR OCH E-POSTKONTAKT

Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter.som överförs i samband med kontakt är artikel 6.1 f GDPR. Om kontakten slutar med ingående av ett avtal, så är artikel 6.1 b GDPR ytterligare en rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter i händelse av kontakt tjänar endast till att vi ska kunna bearbeta din förfrågan. Dina personuppgifter raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. För de personuppgifter som överförs i samband med kontakt sker detta när din förfrågan är bearbetad och det inte finns några lagstadgade lagringsperioder som förhindrar en radering. Du har när som helst möjlighet att återkalla behandlingen av dina personuppgifter i samband med kontakt för framtiden. I det fallet kan vi dock inte längre behandla din begäran. Alla personuppgifter som lagras i samband med kontakt kommer i detta fall raderas, såvida det inte strider mot någon lagstadgad lagringsperiod.

5.1.4 TEKNIKEN TELEFON

Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter.som överförs i samband med kontakt via tekniken telefon är artikel 6.1 f GDPR. Om kontakten resulterar i ingåendet av ett avtal eller kompletterande genomförande av ett avtal, så är artikel 6.1 b GDPR en ytterligare rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter i samband med kontakt via tekniken telefon tjänar endast till bearbetning av din förfrågan. Dina personuppgifter raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. För de personuppgifter som överförs i samband med kontakt sker detta när din förfrågan är bearbetad och det inte finns några lagstadgade lagringsperioder som förhindrar en radering.

Du har när som helst möjlighet att återkalla behandlingen av dina personuppgifter i samband med kontakt för framtiden. I det fallet kan vi dock inte längre behandla din begäran. Alla personuppgifter som lagras i samband med kontakt kommer i detta fall raderas, såvida det inte strider mot någon lagstadgad lagringsperiod. I fall du tagit kontakt via telefon kan det i enskilda fall ske att telefonsamtalet med dig spelas in. Du kommer i så fall att informeras om detta innan samtalet börjar. Rättslig grund för denna behandling av dina personuppgifter är i regel artikel 6.1 a GDPR. Om inte rättsordningen i en europeisk medlemsstat föreskriver uttryckligt samtycke, är den rättsliga grunden artikel 6.1 f GDPR.

5.1.5 GEBERIT BADRUMSRÅDGIVNING FÖR KUNDER

Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter., som överförs inom ramen för badrumsrådgivning, är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR. Om kontakten inom ramen för badrumsrådgivning syftar till att inleda, ingå eller genomföra ett avtal, så är artikel 6.1 b GDPR en ytterligare rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter. Om du använder det valfria, automatiska bokningssystemet och får bokningsinformation via e-post är den rättsliga grunden ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter är i syfte att bearbeta din förfrågan samt att ge kompetent och snabb rådgivning avseende våra produkter. Dina personuppgifter raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. För de personuppgifter som överförs inom ramen för din förfrågan sker detta när din förfrågan har bearbetats och radering inte strider mot lagstadgade lagringsperioder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för önskad rådgivningstjänst för framtiden. I det fallet kan vi dock inte längre behandla din begäran. Alla personuppgifter som lagras i samband med kontakt kommer i detta fall raderas, såvida det inte strider mot någon lagstadgad lagringsperiod.

5.1.6 SERVICE OCH KUNDTJÄNST

Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter som överförs som en del av respektive använd service och kundtjänst är i regel artikel 6.1 b GDPR. Om du i samband med din förfrågan överför ytterligare information, är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR ytterligare en rättslig grund för behandling av dina personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter är i syfte att bearbeta din service- respektive kundtjänstförfrågan och tjänar därmed till att avveckla eventuella service- och kundtjänstförfrågningar. Behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för ditt ärende är därför nödvändiga för bästa möjliga uppfyllande av våra servicetjänster. Dina personuppgifter raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. För de personuppgifter som överförs inom ramen för din förfrågan sker detta när din förfrågan har bearbetats och radering inte strider mot lagstadgade lagringsperioder. Du kan när som helst återkalla behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för avveckling av dina service- och/eller kundtjänstförfrågningar för framtiden. I det fallet kan vi dock inte längre behandla din begäran. Alla personuppgifter som lagras i samband med service- och/eller kundtjänstförfrågningar raderas då, såvida det inte strider mot lagstadgade lagringsperioder.

Om du tagit kontakt per telefon kan det i enskilda fall vara så att telefonsamtalet med dig spelas in. Du kommer i så fall att informeras om detta innan samtalet börjar. Rättslig grund för denna behandling av dina personuppgifter är i regel artikel 6.1 a GDPR. Om inte rättsordningen i en europeisk medlemsstat föreskriver uttryckligt samtycke, är den rättsliga grunden artikel 6.1 f GDPR.

5.1.7 BESTÄLLNINGS- OCH NEDLADDNINGSCENTER

Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för beställnings- och nedladdningscenter är artikel 6.1 a GDPR. Om kontakten i samband med beställnings- och nedladdningscenter slutar med ingåendet av ett avtal, så är artikel 6.1 b GDPR ytterligare en rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter är i syfte att tillhandahålla respektive överföra de av dig begärda dokumenten från vår webbplats. Behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för beställnings- och nedladdningscenter är därför nödvändig för bearbetning av ditt ärende, respektive för att överföra de av dig begärda dokumenten. Dina personuppgifter raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. För de personuppgifter som överförs i samband med respektive beställningsfråga sker detta när din beställning är bearbetad och det inte strider mot lagstadgade lagringsperioder. Du kan när som helst återkalla behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för beställningsprocessen för framtiden. I det fallet kan vi dock inte längre behandla din begäran. Alla personuppgifter som lagras i samband med beställningsprocessen raderas i detta fall, såvida det inte strider mot några lagstadgade lagringsperioder.

5.1.8 STREAMING-ERBJUDANDEN

Genom vår webbplats finns möjligheten att registrera dig för våra digitala evenemang och att delta i dessa digitalt (”streamingerbjudande”). Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter i samband med streamingerbjudandet, exempelvis i samband med ”Geberit nyhetsmöte”, är artikel 6.1 a GDPR. Den tillhörande registreringsprocessen och behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna erbjuda dig det digitala streamingerbjudandet. Behandlingen av dina personuppgifter är i syfte att tillhandahålla och genomföra det av dig önskade streamingerbjudandet. Dina personuppgifter raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. För de personuppgifter som behandlas inom ramen för respektive streamingerbjudande sker detta när respektive digitala evenemang är avslutat och radering inte strider mot lagstadgade lagringsperioder. Du kan när som helst återkalla behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för deltagandet i våra streamingerbjudanden för framtiden. I så fall kommer du dock inte längre att kunna delta i önskade, digitala evenemang. Alla personuppgifter som lagras i samband med registrering respektive deltagande i våra digitala streamingerbjudanden raderas då, såvida det inte strider mot lagstadgade lagringsperioder.

5.1.9 GEBERIT BRANDLABORATORIUM

Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för registrering, anmälan och deltagande i evenemanget ”Geberit Brandlaboratorium” är artikel 6.1 a GDPR. Den tillhörande registreringsprocessen samt behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att du ska kunna delta i ”Geberit Brandlaboratorium”. Behandlingen av dina personuppgifter är i syfte att registrera och genomföra erbjudandet ”Geberit Brandlaboratorium”. Dina personuppgifter raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. För de personuppgifter som är nödvändiga inom ramen för registrering och anmälan till ”Geberit Brandlaboratorium” sker detta när evenemanget är avslutat och raderingen inte strider mot lagstadgade lagringsperioder. Du kan när som helst återkalla behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för deltagande i ”Geberit Brandlaboratorium” för framtiden. I så fall kommer du dock inte längre att kunna delta i evenemanget ”Geberit Brandlaboratorium”. Alla personuppgifter som lagras i samband med registrering respektive deltagande i evenemanget ”Geberit Brandlaboratorium” raderas då, såvida det inte strider mot lagstadgade lagringsperioder.

5.1.10 GEBERIT PRO PLANNER OCH REVIT PLUG

Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för installation och användning av VVS-planeringsverktyget är artikel 6.1 a GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter är i syfte att du ska kunna använda VVS-planeringsverktyget. Dina personuppgifter raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. För de personuppgifter som är nödvändiga inom ramen för installation och användning av VVS-planeringsverktyget sker detta då VVS-planeringsverktyget raderas och radering inte strider mot lagstadgade lagringsperioder. Du kan när som helst återkalla behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för användning av VVS-planeringsverktyget för framtiden. I så fall kommer du inte längre att kunna använda VVS-planeringsverktyget. Alla personuppgifter som lagras i samband med installation och användning av VVS-planeringsverktyget raderas då, såvida det inte strider mot lagstadgade lagringsperioder.

5.1.11 GEBERIT E-POSTLISTA FÖR PRESSMEDDELANDEN

Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för anmälan till vår e-postlista för pressmeddelanden är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter är i syfte att kunna skicka dig pressmeddelanden. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för utskick av pressmeddelanden är överföringen av information, erbjudanden och eventuellt marknadsföring av försäljning av varor eller tjänster. Dina personuppgifter raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. Dina personuppgifter lagras till dess att du avanmält dig från e-postlistan för pressmeddelanden. Du kan när som helst återkalla samtycket till att erhålla pressmeddelanden, eller använda den avanmälningslänk som finns i e-postmeddelandet för att inte längre få pressmeddelanden.

5.1.12 GEBERIT PRESSMEDDELANDEN

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter i samband med registrering för våra pressmeddelanden är ditt deklarerade samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR. Syftet med att behandla dina personuppgifter i samband med Geberits pressmeddelanden är att skicka företagskommunikation relaterad till Geberit-koncernen. Dina personuppgifter kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de behandlades. Dina personuppgifter kommer därför att lagras tills du har avregistrerat dig från våra pressmeddelanden. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot pressmeddelanden eller använda länken som finns i pressmeddelandena för att avsluta prenumerationen.

5.1.13 GEBERIT NYHETSBREV ELLER GEBERIT USELETTER

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter för utskick av Geberit Nyhetsbrev (för B2C) eller Geberit Useletter (för B2B) är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter görs för att vi ska kunna skicka dig Geberit Nyhetsbrev eller Useletter. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för utskick av Geberit Nyhetsbrev eller Useletter är överföringen av information, erbjudanden och eventuellt marknadsföring av försäljningen av varor eller tjänster. Dina personuppgifter raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. Dina personuppgifter lagras till dess att du avanmält dig från vårt Geberit Nyhetsbrev eller Useletter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till Geberit Nyhetsbrev eller Useletter, eller använda den avanmälningslänk som finns i varje Nyhetsbrev eller Useletter för att inte längre få nyhetsbrevet.

5.1.13 DIREKT MARKNADSFÖRING

Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för direktmarknadsföring är antingen ditt samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR eller lagligt tillstånd enligt artikel 6.1 f GDPR eller motsvarande regler i konkurrenslagstiftningen. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för direktmarknadsföring är överföringen av information, erbjudanden och eventuellt marknadsföring av försäljningen av varor eller tjänster. Dina personuppgifter raderas så snart behandlingen inte längre är nödvändig för att uppfylla syftet: detta är i synnerhet fallet när återkallelsen eller invändningen mottas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för framtiden eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för direktmarknadsföring för framtiden.

5.1.14 TÄVLINGAR

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter i samband med tävlingar är artikel 6.1 b GDPR. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för tävlingar är fullgörandet av avtalet för deltagande i tävlingen mellan dig och oss. Dina personuppgifter raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. I händelse av behandling av dina personuppgifter inom ramen för tävlingar sker detta när tävlingen är fullständigt genomförd. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för tävlingar för framtiden. I det fallet kan du inte längre delta i tävlingen. Alla personuppgifter som lagras i samband med deltagande i tävlingar raderas då.

5.1.15 CASHBACK-ÅTGÄRDER OCH FÖRLÄNGNING AV GARANTI

Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för cashback-åtgärder eller förlängning av garanti är artikel 6.1 b GDPR. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för cashback-åtgärder eller förlängning av garanti är fullgörande av avtalet mellan dig och oss. Dina personuppgifter raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. I händelse av behandling av dina personuppgifter inom ramen för cashback-åtgärder eller förlängning av garanti sker detta när cashback-åtgärden är fullständigt genomförd eller när garantitiden löpt ut. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för cashback-åtgärder eller förlängning av garanti för framtiden. I så fall kan du inte längre delta i cashback-åtgärder eller inte dra fördel av förlängda garantier. Alla personuppgifter som lagras i samband med cashback-åtgärder eller förlängning av garanti raderas då.

5.1.16 VIRTUELLA EVENEMANG

Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för genomförande av virtuella evenemang är artikel 6.1 b GDPR. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för virtuella evenemang är fullgörande av avtalet om genomförande av evenemang mellan dig och oss. Dina personuppgifter raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. I händelse av behandling av dina personuppgifter inom ramen för genomförande av virtuella evenemang sker detta när det virtuella evenemanget är fullständigt genomfört. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för genomförande av virtuella evenemang för framtiden. I så fall kommer du inte längre att kunna delta i virtuella evenemang. Alla personuppgifter som lagras i samband med genomförande av virtuella evenemang raderas då.

5.1.17 COVID-19 DATAINSAMLING VID PERSONLIGA MÖTEN/UTBILDNINGAR

Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för genomförande av personliga möten/utbildningar är artikel 6.1 c GDPR i samband med vid var tid gällande regler för infektionsskydd och förordningen om infektionskontrollåtgärder härledda från denna och andra ”CORONA-förordningar”. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för genomförande av personliga möten/utbildningar är fullgörande av lagstadgade krav för infektionsskydd. Dina personuppgifter raderas så snart de inte länge är nödvändiga för att uppnå syftet med behandlingen. Behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för genomförande av personliga möten/utbildningar tjänar till att efterleva lagstadgade, gällande skyldigheter. Följaktligen finns ingen invändningsmöjlighet förutom att hålla sig borta från personliga möten/utbildningar.

6.1.1 FACEBOOK INSIGHTS (FACEBOOK-FANPAGE):

Vi driver vår Facebook-fanpage tillsammans med Meta Platforms Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (nedan ”Facebook”). För detta syfte har vi ingått ett avtal med Facebook, angående vem som uppfyller vilka skyldigheter enligt GDPR. Det väsentliga innehållet av behandlingen kan du se på https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Information om behandlingen av dina personuppgifter genom Facebook kan du se på https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter är artikel 6.1 f GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter genom Facebook Insights gör att vi kan analysera ditt användarbeteende. Genom att utvärdera erhållna data kan vi sammanställa information om vår Facebook-fanpages attraktivitet. Detta hjälper oss att göra vårt Facebook-fanpage behovsbaserad och användarvänlig. De av dina personuppgifter som samlas in inom ramen för driften av vår Facebook-fanpage ställs av oss till förfogande för Facebook. Dina personuppgifter raderas så snart de inte längre behövs för vårt ovannämnda syfte. Om du inte vill att dina uppgifter ska registreras av Facebook Insights, kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för Facebook Insights för framtiden. Vi vidarebefordrar i detta fall din invändning till Facebook.

6.1.2 INSTAGRAM

Instagram är en produkt som tillhör Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland (hädanefter ”Meta”). Vi driver vår Instagram-sida tillsammans med Meta. För detta syfte har vi ingått ett avtal med Meta, angående vem som uppfyller vilka skyldigheter enligt GDPR. Det väsentliga innehållet i behandlingen av dina personuppgifter genom tjänsten Instagram kan du se på https://help.instagram.com/519522125107875. Information om hur Meta behandlar dina personuppgifter kan du se på https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter är artikel 6.1 f GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter genom Meta via tjänsten Instagram gör att vi kan analysera ditt användarbeteende. Genom att utvärdera erhållna data kan vi sammanställa information om vår Instagram-sidas attraktivitet. Detta hjälper oss att göra vår Instagram-sida behovsbaserad och användarvänlig. De av dina personuppgifter som samlas in inom ramen för driften av vår Instagram-sida ställs av oss till förfogande för Meta. Dina personuppgifter raderas så snart de inte längre behövs för vårt ovannämnda syfte. Om du inte vill att dina uppgifter ska registreras av Meta, kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för Instagram eller Meta för framtiden. Vi vidarebefordrar i detta fall din invändning till Meta.

6.1.3 YOUTUBE-KANAL

För behovsbaserad utformning av våra sociala media-erbjudanden använder vi en YouTube-kanal, som drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (nedan ”Google”). YouTube är en videoplattform, där användare kan lägga upp och göra videos offentligt tillgängliga. Kompletterande information om behandlingen av dina personuppgifter genom Google kan du se på https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infocollect. Om du vill använda vårt erbjudande på YouTube-kanalen, vill vi påpeka att du använder detta erbjudande på egen risk. Det gäller i synnerhet för användning av de funktioner som erbjuds på YouTube-kanalen, som att dela, betygsätta eller kommentera respektive video. Vi har inget inflytande över den typ och omfattning av data som behandlas genom Google inom ramen för YouTube-kanalen. Genom att använda YouTube-kanalen behandlas dina personuppgifter även av Google och överförs därmed oavsett var du bor till USA, Irland och varje annat land där Google har sin verksamhet, och kan där eventuellt behandlas ytterligare. Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter är artikel 6.1 f GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter sker i syfte att skapa en behovsbaserad, tilltalande och användarvänlig utformning av vår YouTube-kanal. I detta sammanhang behandlar vi dina personuppgifter bara inom YouTube-kanalen, om det är nödvändigt för tillhandahållande av information om våra erbjudanden och tjänster. Dessutom bearbetar vi personuppgifter inom ramen för YouTube-kanalen i syfte att genomföra eventuell kommunikation med användare och personer som är intresserade av vår YouTube-kanal. De av dina personuppgifter som samlas in inom ramen för driften av vår YouTube-kanal ställs av oss till förfogande för Google. Dina personuppgifter raderas så snart de inte längre behövs för vårt ovannämnda syfte. Om du inte vill att dina uppgifter ska registreras av Google, kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för YouTube-kanalen för framtiden. Vi vidarebefordrar i detta fall din invändning till Google.

6.2 TWITTER

Twitter är en produkt från Twitter International Company, One Cumberland Place, Fe-nian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland (nedan kallat “Twitter“). Vi driver vår Twitter-webbplats tillsammans med Twitter. För detta ändamål har vi ingått ett avtal med Twitter om vem av oss som uppfyller vilken skyldighet som följer av GDPR. Du kan se huvudinnehållet i Twitters behandling av dina personuppgifter på https://twitter.com/de/privacy. Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter är artikel 6.1 f i GDPR. Twitters behandling av dina personuppgifter gör det möjligt för oss att analysera ditt användarbeteende. Genom att utvärdera de erhållna uppgifterna kan vi sammanställa information om attraktionen på vår Twitter-sida. Detta hjälper oss att göra vår Twitter-sida mer användarvänlig och skräddarsydd efter dina behov. Dina personuppgifter som samlas in under driften av vår Twitter-sida görs tillgängliga för oss av Twitter. Dina personuppgifter kommer att raderas så snart de inte längre behövs för våra ovan nämnda ändamål. Om du inte vill att dina uppgifter ska samlas in av Twitter har du när som helst möjlighet att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i förpliktelse med Twitter för framtiden. I det här fallet viadrebefodrar vi din begäran om invändning till Twitter.

Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för bearbetningen av din dataskyddsrättsliga förfrågan (”registrerade personers uppgifter”) är artikel 6.1 c i samband med artikel 12 ff. GDPR. Rättslig grund för efterföljande dokumentation av den lagligt överensstämmande behandlingen är artikel 6.1 f GDPR. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för bearbetning av registrerade personers uppgifter är att besvara din dataskyddsrättsliga fråga. Efterföljande dokumentation av den lagligt överensstämmande behandlingen av respektive registrerad persons uppgifter tjänar till att efterleva det ansvar som krävs enligt lag, artikel 5.2 GDPR. Dina personuppgifter raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. I händelse av bearbetning av registrerade personers uppgifter sker detta enligt i tre år efter slutet av respektive process. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för bearbetning av registrerade personers uppgifter för framtiden. I det fallet kan vi dock inte längre behandla din dataskyddsrättsliga fråga. Dokumentationen för lagligt överensstämmande behandling av respektive registrerad persons uppgifter är obligatorisk. Följaktligen har du ingen återkallelserätt.

Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för rättsligt försvar och verkställighet är artikel 6.1 f GDPR. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för rättsligt försvar och verkställighet är försvaret mot obehöriga anspråk såväl som den rättsliga verkställigheten och åberopandet av anspråk och rättigheter. Dina personuppgifter raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. Behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för rättsligt försvar och verkställighet är obligatorisk för det rättsliga försvaret och verkställigheten. Följaktligen har du ingen återkallelserätt.

Inom vårt företag erhåller de platser och avdelningar personuppgifter som behöver detta för att uppfylla ovannämnda syften. Dessutom använder vi oss delvis av olika tjänsteleverantörer och överför dina personuppgifter till ytterligare, pålitliga mottagare. Dessa kan t.ex. vara:

 • Andra, ytterligare Geberit-företag, i syfte för central kundadministration och uppdragshantering
 • Andra, ytterligare Geberit-företag, i syfte att tillhandahålla central IT-tjänst och andra tjänster
 • Logistiktjänsteleverantörer
 • Banker samt ytterligare betalningstjänsteleverantörer i syfte att avveckla eventuella betalningar
 • Servicetjänsteleverantörer i syftena organisation, genomförande och avveckling av eventuella monteringsarbeten samt After sale-tjänster
 • Skanningtjänster
 • Tryckerier
 • IT-tjänsteleverantörer
 • Advokater och domstolar

10.1 Inom ramen för behandling av dina personuppgifter kan det hända att vi överför dina personuppgifter till pålitliga tjänsteleverantörer i tredje land. Tredje länder är länder som ligger utanför den Europeiska Unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vi arbetar endast med sådana tjänsteleverantörer som ger oss lämpliga garantier för dina personuppgifters säkerhet och kan garantera att dina personuppgifter behandlas enligt den strängaste europeiska dataskyddsstandarden. En kopia av dessa lämpliga garantier kan du se hos oss på plats.

10.2 Om vi överför personuppgifter till tredje länder, sker detta på grundval av ett så kallat adekvat beslut från den Europeiska Kommissionen eller, om ett sådant beslut inte föreligger, på grundval av så kallade standardavtalsklausuler, som också utfärdats av den Europeiska Kommissionen, och vid behov kan ytterligare åtgärder krävas.

11.1 Du har följande rättigheter med avseende på de personuppgifter som behandlas av oss. Om du vill utnyttja dina rättigheter kan du skicka en skriftlig förfrågan till oss med kontaktmöjligheterna ovan eller till följande e-postadress:dataprotection@geberit.com.

11.2 RÄTT TILL INFORMATION

Du har när som helst rätt att begära information om de personuppgifter som rör dig och som behandlas av oss i enlighet med artikel 15 i GDPR.

11.3 RÄTTIGHET TILL RÄTTELSE

I enlighet med artikel 16 i GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade av oss. Med hänsyn till ändamålen med behandlingen har du rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

11.4 RÄTT TILL RADERING

Med förbehåll för de förutsättningar som anges i artikel 17 i GDPR har du rätt att begära radering av personuppgifter om dig från oss. Förutsättningarna ger rätt till radering särskilt när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades. Möjligheten att utöva denna rättighet är begränsad i enlighet med artikel 17(3) i GDPR, särskilt i fall där vi kräver dina uppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att behandla rättsliga anspråk.

11.5 RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLINGEN

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen enligt villkoren som anges i artikel 18 i GDPR. Denna rätt finns särskilt (a) när riktigheten av personuppgifter bestrids av dig, under en period som gör det möjligt för oss att verifiera riktigheten av personuppgifterna, (b) när du motsätter dig radering av personuppgifterna (i fall där rätten till radering gäller) och begära begränsning av dess användning istället, (c) där vi inte längre behöver personuppgifterna för de ändamål för vilka de behandlades, men det krävs av dig för upprättandet, utövandet eller försvaret av juridiska anspråk, och (d) där en framgångsrik utövande av en invändning fortfarande bestrids mellan dig och oss. Om behandlingen av dina uppgifter har begränsats på någon av dessa grunder, får sådana uppgifter endast behandlas i undantagsfall; till exempel om du har gett ditt samtycke till detta eller där sådan behandling är nödvändig för att verkställa rättsliga anspråk.

11.6 RÄTT ATT INVÄNDA MOT BEHANDLING

I enlighet med artikel 21 i GDPR har du rätt att invända, av skäl som rör din speciella situation och när som helst, mot behandlingen av personuppgifter som rör dig på grundval av artikel 6.1 e eller f i GDPR. Vi kommer inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandling som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller om inte omständigheterna involverar upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

11.7 RÄTT TILL DATAPORTABILITET

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i enlighet med artikel 20 i GDPR. Det är enligt detta bland annat nödvändigt att databehandlingen baseras på ditt samtycke och att det utförs med ett automatiserat förfarande.

11.8 RÄTT ATT FRAMFÖRA KLAGOMÅL TILL RELEVANT TILLSYNSMYNDIGHET

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet – särskilt i den EU-medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen – om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig bryter mot tillämplig dataskyddslagstiftning.

I allmänhet raderar eller anonymiserar vi dina personuppgifter så snart de inte längre är nödvändiga för det syfte som vi samlade in dem och använde dem i enligt punkterna ovan. Om uppgifterna måste sparas av lagstadgade skäl kommer de att spärras. Uppgifterna är då inte längre tillgängliga för fortsatt användning. Om du vill ha mer information om våra raderings- och lagringsfrister kan du kontakta den ansvarige med de kontaktuppgifter som anges i punkt 2.

Behandling av dina personuppgifter i andra syften än de som beskrivits här görs endast om det är tillåtet i en rättsbestämmelse eller om du har samtyckt till det ändrade syftet med databehandlingen. Om uppgifterna ska behandlas i andra syften än de som uppgifterna ursprungligen samlades in för, informerar vi dig före behandlingen om dessa ändrade syften och tillhandahåller dig all information om detta.

Vi använder inga automatiserade behandlingsmetoder för att få till stånd ett beslut, inbegripet profilering.

Version: Juli 2022