Datasekretess

Giltighetsområde

1.1 Det är viktigt för oss att dina personuppgifter är skyddade. Syftet med denna integritetspolicy är att informera användare av Geberits Internettjänster, särskilt användare av Geberits webbplats(er) (“webbplats”) – såväl som Geberits kunder, leverantörer och andra affärspartners – om hur Geberit-bolag som är etablerade i EU, Schweiz och Norge behandlar personuppgifter. Med hänsyn därtill kommer inte all information nedan vara tillämplig på dig.

1.2 Personuppgifter avser, inom ramen för denna integritetspolicy, alla uppgifter som rör dig eller hänvisar till dig, till exempel ditt namn, adress eller e-postadress.

Personuppgiftsansvarig

2.1 Ägaren och därmed även den personuppgiftsansvarige  – för den Geberit-webbplats som du har besökt är det Geberit-bolag som anges på den relevanta webbplatsen.

2.2 Det bolag som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är således Geberit AB, Box 140, 295 22 Bromölla.

Dataskyddsombud

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på dataprotection@geberit.com eller genom att skriva till vår postadress och märka brevet ”Till dataskyddsombudet”.

Automatiserad datainsamling och -behandling på Geberits webbplatser

4.1 Precis som på alla webbplatser samlar vår server automatiskt och tillfälligt in uppgifter i serverloggfiler som överförs via webbläsaren, såvida du inte har deaktiverat detta. Om du vill titta på vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som är tekniskt nödvändiga för oss för att kunna visa dig våra webbplatser samt garantera stabilitet och säkerhet:

  • IP-adress till din dator
  • Klientens filförfrågan
  • http-svarskod
  • Webbplats som du besökte innan du kom till oss (hänvisande webbadress)
  • Tidpunkt för serverförfrågan
  • Webbläsartyp och -version
  • Använt operativsystem på din dator

4.2 Uppgifterna i serverloggfilen analyseras inte personrelaterat. Om de ovan nämnda uppgifterna innehåller personuppgifter (särskilt IP-adressen), utgörs den rättsliga grunden för insamlingen av artikel 6.1 f i Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vårt berättigade intresse handlar om att se till att våra webbplatser fungerar korrekt. Om du vill ha mer information om den intresseavvägning som ska göras enligt artikel 6.1 f i GDPR, kan du kontakta oss med de kontaktuppgifter som anges i punkt 2. Insamlingen av ovannämnda data är nödvändig för syftet att vi ska kunna tillhandahålla funktionerna på vår webbplats.

4.3 Våra webbplatser använder nedan beskrivna tekniker och verktyg. Om du inte vill använda dem, anger vi för varje verktyg olika möjligheter och inställningar som blockerar användningen.

4.4 Google Analytics

4.4.1 Våra webbplatser använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; nedan ”Google”). Användningen är ”Universal Analytics”. På så sätt är det möjligt att tilldela ett pseudonymiserat användar-ID till uppgifter, sessioner och interaktioner på flera enheter för att på sätt analysera användarens aktiviteter på olika enheter. Google Analytics använder sig av så kallade cookies, det vill säga textfiler som sparas på din dator och som möjliggör analys av din användning av webbplatsen.

4.4.2 Den information om din användning av vår webbplats(er) som skapas genom cookien överförs som regel till en av Googles servrar i USA och sparas där. Eftersom IP-anonymisering har aktiverats för våra webbplatser förkortas dock först din IP-adress av Google inom EU-medlemsstater eller i andra avtalsländer inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där. Den IP-adress som överförs från din webbläsare i Google Analytics kopplas inte samman med andra uppgifter från Google. Google kommer att använda informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten och för att leverera andra tjänster till den webbplatsansvarige som har med användningen av webbplatsen och Internet att göra.

4.4.3 Du kan förhindra att cookies sparas på din enhet genom att ställa in detta i din webbläsare. Vi vill dock uppmärksamma dig på att du då eventuellt inte kan använda dig av alla funktioner på webbplatsen i full utsträckning. Du kan dessutom förhindra att data som skapas av cookies när du besöker webbplatsen (inkl. din IP-adress) registreras och bearbetas av Google genom att ladda ner och installera ett insticksprogram för webbläsaren från följande länk: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Så kallade opt-out-cookies förhindrar att dina uppgifter registreras framöver när du besöker respektive webbplats. För att förhindra registrering med universell analys på olika enheter, måste du placera opt-out-cookien på alla system som du använder.

4.4.4 Vi använder Google Analytics baserat på ditt samtycke. Den rättsliga grunden för detta finns i punkt (a) i artikel 6(1) i GDPR. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill göra detta, vänligen kontakta oss via detaljerna som anges ovan eller följ instruktionerna i våra kampanjmeddelanden. Återkallandet av samtycket har ingen laglig betydelse av den data som mottogs baserat på ditt samtycke.

4.5 Google AdWords

4.5.1 Vi använder Google AdWords (inkl. Google AdWords Remarketing) för att med hjälp av reklammedel (så kallade Google AdWords) uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden på externa webbplatser. Med hjälp av data från reklamkampanjerna kan vi undersöka hur framgångsrika reklamåtgärderna är. Vi använder detta verktyg för att visa reklam som är av intresse för dig, för att göra vår webbplats mer intressant för dig och för att beräkna reklamkostnaderna på ett rättvist sätt.

4.5.2 Dessa reklammedel levereras från Google via en så kallad ”ad server”. Till det använder vi ad server-cookies med hjälp av vilka bestämda parametrar för resultatmätning kan registreras, till exempel annonsernas integrering eller användarens klick. Om du hamnar på vår webbplats via en Google-annons sparas en cookie från Google AdWords på din dator. Dessa cookies upphör som regel att gälla efter 90 dagar och ska inte användas för att identifiera dig. Till denna cookie sparas som regel analysvärden som unikt cookie-ID, antal annonsvisningar per placering (frekvens), senaste visning (relevant för post view-konverteringar) samt opt out-information (markering av att användaren inte längre vill kontaktas).

4.5.3 Dessa cookies gör det möjligt för Google att känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en AdWords-kunds webbplats och den cookie som sparats på hans eller hennes dator ännu inte har upphört att gälla, kan Google och kunden se att användaren har klickat på annonsen och skickats vidare till den här sidan. Varje AdWords-kund får en specifik cookie. Cookies kan alltså inte spåras via AdWord-kundens webbplats. I de nämnda reklamåtgärderna samlar vi själva inte in och behandlar personuppgifter. Google ställer enbart statistiska analyser till vårt förfogande. Med hjälp av dessa analyser kan vi se vilka av de använda reklamåtgärderna som varit särskilt effektiva. Mer långtgående uppgifter från användningen av reklammedel får vi inte, och vi kan inte identifiera användaren med hjälp av denna information.

4.6 DoubleClick by Google

4.6.1 Våra webbplatser använder verktyget DoubleClick by Google. DoubleClick använder cookies för att visa relevanta annonser för användaren, förbättra rapporter om kampanjens effekter eller för att – vid aktivering av funktionen Frequency capping – undvika att en användare ser samma annonser flera gånger. Via ett cookie-ID registrerar Google vilka annonser som visats i vilken webbläsare och kan på så sätt förhindra att den visas flera gånger. Dessutom kan DoubleClick med hjälp av cookie-ID registrera så kallade konverteringar, som refererar till annonsförfrågningar. Till exempel när en användare ser en DoubleClick-annons och senare med samma webbläsare går in på annonsörens webbplats och köper något där. Enligt Google innehåller DoubleClick-cookies inga personuppgifter.

4.6.2 På grund av de använda verktygen Google AdWords och DoubleClick by Google skapar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Googles server. Vi kan inte påverka omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som Google samlar in med det här verktyget och informerar dig därför om hur mycket vi vet: Genom integreringen av DoubleClick får Google information om att du har gått in på en del av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad på en Google-tjänst kan Google allokera besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte är inloggad, kan Google ta reda på och spara din IP-adress.

4.6.3 Mer information om DoubleClick by Google hittar du på https://www.doubleclickbygoogle.com/ och generell information om dataskydd på Google hittar du här:https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

4.7 Du kan på olika sätt undvika att delta i Google AdWords och DoubleClick:

4.7.1 Med hjälp av olika inställningar i webbläsaren. Om du blockerar tredjepartscookies får du inte längre annonser från tredjepartsleverantörer.

4.7.2 Deaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in webbläsaren så att cookies från domänen www.googleadservices.com blockeras, https://adssettings.google.se, så att denna inställning raderas när du raderar dina cookies.

4.7.3 Deaktivera intressebaserade annonser från leverantörer som ingår i självregleringskampanjen ”About ads”, via länken http://www.aboutads.info/choices, så att denna inställning raderas när du raderar dina cookies.

4.7.4 Deaktivera detta permanent i webbläsarna Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome via länken http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi uppmärksammar dig på att du då eventuellt inte kan använda dig av alla funktioner i detta erbjudande i full utsträckning.

4.8 Rättslig grund för databehandlingen av dina uppgifter är baserat på ditt samtycke. Den rättsliga grunden för detta finns i punkt (a) i artikel 6(1) i GDPR. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill göra detta, vänligen kontakta oss via detaljerna som anges ovan eller följ instruktionerna i våra kampanjmeddelanden. Återkallandet av samtycket har ingen laglig betydelse av den data som mottogs baserat på ditt samtycke.

4.9 AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista, Sizmek

4.9.1 På denna webbplats används även verktygen AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista och Sizmek:

4.9.2 Dessa verktyg använder cookies för att visa relevanta annonser för användaren, förbättra rapporter om kampanjens effekter eller för att undvika att en användare ser samma annonser flera gånger. Via ett cookie-ID registrerar verktygen vilka annonser som visats i vilken webbläsare och kan genom att aktivera funktionen Frequency capping förhindra att de visas flera gånger. Enligt tredjepartsleverantörerna innehåller cookies från dessa verktyg inga personuppgifter.

4.9.3 När verktygen används skapar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till servern hos den aktuella tredjepartsleverantören. Vi kan inte påverka omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som samlas in med dessa verktyg och informerar dig därför om hur mycket vi vet: Genom integreringen får tredjepartsleverantören information om att du har gått in på vår webbplats eller klickat på en annons från oss.

4.9.4 Vi använder dessa verktyg baserat på ditt samtycke enligt punkt (a) i artikel 6(1) i GDPR. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill göra detta, vänligen kontakta oss via detaljerna som anges ovan eller följ instruktionerna i våra kampanjmeddelanden. Återkallandet av samtycket har ingen laglig betydelse av den data som mottogs baserat på ditt samtycke.

4.9.5 Mer information om de verktyg som nämns i denna punkt hittar du på https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de, http://www.themig.com/en-us/privacy.html, https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/, https://www.plista.com/en/about/privacy/, https://www.sizmek.com/privacy-policy-de/.

4.10 Du kan blockera tjänsterna från AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista och Sizmek på olika sätt:

4.10.1 Med hjälp av olika inställningar i webbläsaren. Om du blockerar tredjepartscookies får du inte längre annonser från tredjepartsleverantörer.

4.10.2 Deaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in webbläsaren så att cookies från domänerna www.appnexus.com, www.themig.com, https://site.adform.com, www.plista.com och www.sizmek.com blockeras.

4.10.3 Deaktivera intressebaserade annonser från leverantörer som ingår i självregleringskampanjen ”About ads”, via länken http://www.aboutads.info/choices, så att denna inställning raderas när du raderar dina cookies.

4.10.4 Deaktivera detta permanent i webbläsarna Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome via länken http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi uppmärksammar dig på att du då eventuellt inte kan använda dig av alla funktioner på denna webbplats.

4.11 Facebook Custom Audiences

4.11.1 Våra webbplatser använder även remarketingfunktionen Custom Audiences från Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Detta gör det möjligt för användare av våra webbplatser att visa intressebaserade annonser (”Facebook Ads”) som en del av deras besök på det sociala nätverket Facebook eller andra webbplatser som också använder den metoden. Vi använder detta verktyg för att visa dig annonser som är av intresse för dig och för att göra våra webbplatser mer intressanta för dig.

4.11.2 När marknadsföringsverktyget används skapar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Facebooks server. Vi kan inte påverka omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som Facebook samlar in med det här verktyget och informerar dig därför om hur mycket vi vet: Genom integreringen av Facebook Custom Audiences får Facebook information om att du har gått in på vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad på en Facebook-tjänst kan Facebook allokera besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Facebook eller inte är inloggad, kan Facebook ta reda på och spara din IP-adress och andra identifieringskännetecken.

4.11.3 Det går att deaktivera funktionen ”Facebook Custom Audiences” med en inställning i webbläsaren eller för inloggade användare på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

4.11.4 Den rättsliga grunden för att behandla din data baseras på ditt samtycke enligt punkt (a) i artikel 6(1) i GDPR. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill göra detta, vänligen kontakta oss via detaljerna som anges ovan eller följ instruktionerna i våra kampanjmeddelanden. Återkallandet av samtycket har ingen laglig betydelse av den data som mottogs baserat på ditt samtycke.

4.11.5 Mer information om Facebooks databehandling hittar du på https://www.facebook.com/about/privacy.

4.12 LinkedIn Insight Tag

4.12.1 Våra webbplatser använder också funktionen LinkedIn Conversion Tracking and Insight Tag från LinkedIn Corporation, Sunnyvale, CA 94085, USA. Detta tillåter användare av våra webbplatser att få intressebaserad reklam när de besöker linkedIn.com eller andra webbplatser som också använder funktionen. Vi använder detta verktyg för att visa annonser som kan intressera dig och för att anpassa våra webbplatser efter dina intressen.

4.12.2 På grund av användningen av detta marknadsföringsverktyg skapar din webbläsare automatiskt en direktanslutning till LinkedIn-servern. Vi har ingen kontroll över omfattningen och vidare användning av data som samlas in av LinkedIn genom användning av dessa verktyg, så informationen i denna sekretesspolicy återspeglar vår nuvarande förståelse av saken. Eftersom LinkedIn Insight Tag har integrerats i våra webbtjänster kommer LinkedIn att meddelas när du besöker den relevanta delen av vår webbplats eller klickar på en av våra annonser. Om du är registrerad hos en LinkedIn-tjänst kan LinkedIn tillskriva besöket till ditt individuella konto. Även om du inte är registrerad hos eller inloggad på LinkedIn är det möjligt för LinkedIn att identifiera och spara din IP-adress samt andra identifierande funktioner.

4.12.3 Funktionen LinkedIn Insight Tag kan inaktiveras genom att göra lämplig inställning i din webbläsare eller - om du är inloggad på LinkedIn - på https://www.linkedin.com/psettings/advertising.

4.12.4 Den rättsliga grunden för att behandla din data baseras på ditt samtycke enligt punkt (a) i artikel 6(1) i GDPR. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill göra detta, vänligen kontakta oss via detaljerna som anges ovan eller följ instruktionerna i våra kampanjmeddelanden. Återkallandet av samtycket har ingen laglig betydelse av den data som mottogs baserat på ditt samtycke.

4.12.5 Ytterligare information om databehandling från LinkedIn finns på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy och https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

4.13 YouTube

4.13.1 Vi använder videoplattformen "YouTube" från företaget YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (»YouTube«), ett företag från Google Inc. för att säkerställa en tilltalande, konsekvent presentation av videoinnehåll på vår webbplats som är oberoende av din enhet. Vi gör detta i läget Enhanced Privacy Mode. Såvida du inte godkänner cookies när du besöker webbplatsen samlas inga uppgifter in av YouTube när du besöker webbplatsen. Först när du vill spela upp videon och godkänner cookies överförs din data till YouTube (såsom IP-adress, hänvisningssida, enhetsinformation (webbläsare, enhetstyp), hämtad video). Vi spelar in och lagrar själv om och vilken YouTube-video du har spelat för att kunna erbjuda dig en anpassad tjänst.

4.13.2 Dina personuppgifter raderas därför så snart de inte längre krävs för att uppnå syftet med behandlingen.

4.13.3 Den rättsliga grunden för att behandla din data baseras på ditt samtycke enligt punkt (a) i artikel 6(1) i GDPR. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill göra detta, vänligen kontakta oss via detaljerna som anges ovan eller följ instruktionerna i våra kampanjmeddelanden. Återkallandet av samtycket har ingen laglig betydelse av den data som mottogs baserat på ditt samtycke.

4.13.4 Vi har inget inflytande på YouTubes databehandling. Mer information om databehandling av You Tube finns på https://policies.google.com/privacy?hl=sv-SE.

4.14 Cookies

4.14.1 Förutom de cookies som nämns i 4.4 till 4.13 används även andra cookies på våra webbplatser. Cookies är små textfiler som sparas lokalt i buffertminnet i din webbläsare. De cookies som anges nedan används endast av oss för att genomföra eller tillhandahålla de tjänster som du använder i enlighet med artikel 6.1.f i GDPR. Vårt berättigade intresse av databehandlingen handlar om att optimera webbplatsens inställningar för den slutenhet som du använder och anpassa användargränssnittet. Om du vill ha mer information om den intresseavvägning som ska göras enligt artikel 6.1 f i GDPR, kan du kontakta oss med de kontaktuppgifter som anges ovan. Följande typer av cookies, vars omfattning och funktionssätt förklaras nedan, används på våra webbplatser:

   Tillfälliga cookies (se 4.14.2)
–   Permanenta cookies (se 4.14.3)

4.14.2 Tillfälliga cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Dessa inkluderar framför allt sessionscookies. De sparar ett så kallat sessions-ID som gör att olika förfrågningar från webbläsaren kan allokeras till en gemensam session. På så sätt känner vi igen din dator när du återvänder till vår webbplats. Sessionscookies raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

4.14.3 Permanenta cookies raderas automatiskt efter en angiven tid som kan variera efter den aktuella cookien. Du kan när som helst radera cookies i webbläsarens säkerhetsinställningar.

4.12.4 Du kan även konfigurera webbläsarens inställningar efter dina egna önskemål och bland annat blockera tredjepartscookies eller alla cookies. Vi uppmärksammar dig på att du då eventuellt inte kan använda dig av alla funktioner på vår webbplats.

Datainsamling och -behandling av frivilligt delade uppgifter

5.1 Vi samlar in och behandlar personuppgifter som har delats med oss på frivilligbasis när vi interagerar med våra kunder, leverantörer eller andra affärspartners (till exempel via epost, telefon eller via våra webbplatser).

Vi behandlar personuppgifterna för följande syften:

5.1.1 Vi behöver vi dina personuppgifter (till exempel ditt förnamn, efternamn, e-postadress, postadress, födelsedatum, telefonnummer, jobbtitel och bankinformation) för att upprätthålla våra kontraktuella relationer, för att hantera förfrågningar, beställningar eller uppdrag eller för att uppfylla pre-kontraktuella åtgärder. Syftet med behandlingen är baserat på den avsedda verksamheten Vi samlar in dessa uppgifter för att kunna tillhandahålla dig tjänsterna och genomföra avtalsförhålladet med dig. Rättslig grund för detta är artikel 6.1 b i GDPR.

5.1.2 För implementering och deltagande i digitala evenemang ("evenemangserbjudanden") kräver vi personuppgifter (t.ex. namn, företag, telefon, e-post, yrkesgrupp, land, språk, registrerade videosessioner). Behandlingen av dina personuppgifter tjänar syftet att tillhandahålla och genomföra det evenemangserbjudande du begärde. Dessutom lagrar vi dina bokade och deltagande videosessioner för att ge dig en anpassad tjänst även efter evenemanget. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är ditt samtycke enligt till artikel 6.1 a GDPR. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter i samband med deltagande i våra evenemangs erbjudanden för framtiden. I det här fallet kan du dock inte längre delta i det önskade digitala evenemanget. Alla personuppgifter som lagras under registrering eller deltagande i vårt erbjudande om digitala evenemang kommer att raderas i detta fall, om inte andra syften eller legala lagringsperioder förhindrar radering.

5.1.2 Vi använder dessutom dina uppgifter för analyser och statistiska ändamål (t.ex. för användning av våra erbjudanden) samt i reklamsyfte, eller för kundundersökningar, för att tillhandahålla dig information om produkter, tjänster eller events med post eller som e-postnyhetsbrev eller för att ta kontakt via sms eller telefon. Rättslig grund för detta är våra berättigade intressen för optimering av erbjudanden som är relevanta för dig enligt artikel 6.1 f i GDPR för reklamåtgärder som är relevanta för dig. Om du vill ha mer information om den intresseavvägning som ska göras enligt artikel 6.1 f i GDPR, kan du kontakta oss med de kontaktuppgifter som anges ovan. Du kan när som helst motsätta dig användningen av dina uppgifter i reklamsyfte. Information om din rätt till invändningar hittar du i punkt 8 i denna integritetspolicy.

5.1.3 Om vi enligt lokal lagstiftning i enskilda länder är skyldiga att inhämta ditt samtycke för ovan nämnda reklamåtgärder, kommer vi givetvis att göra det. Rättslig grund för databehandlingen är då ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Kontakta oss då med ovan nämnda kontaktmöjligheter eller följ anvisningarna i vår reklam. När du återkallar ditt samtycke påverkas inte legitimiteten av den behandling som gjorts med samtycket

Överlämning av dina uppgifter till tredje part

Principiellt överlämnas dina personuppgifter utan ditt uttryckliga föregående samtycke endast i följande fall:

6.1 Vid rättsliga åtgärder

När det är nödvändigt för att uppklara en rättsstridig användning av våra tjänster eller för vidtagande av rättsliga åtgärder, överlämnas personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter samt till drabbad tredje part. Detta görs dock endast när det finns konkreta belägg för ett lagstridigt eller oegentligt förhållande. Uppgifterna kan även lämnas ut om det är nödvändigt för fullgörandet av användningsvillkor eller andra avtal. Vi är dessutom enligt lag skyldiga att på begäran lämna ut information till vissa offentliga myndigheter. Detta är brottsbekämpande myndigheter, myndigheter som hanterar otillbörligheter som straffas med böter och skattemyndigheter.

Dessa uppgifter lämnas ut på grundval av vårt berättigade intresse för bekämpning av missbruk, brottsåtal samt för att säkerställa, göra gällande och utöva anspråk, i enlighet med artikel 6.1.f i GDPR. Om du vill ha mer information om den intresseavvägning som ska göras enligt artikel 6.1 f i GDPR, kan du kontakta oss med de kontaktmöjligheter som anges ovan.

6.2 Personuppgiftsbiträde

För att kunna utföra våra tjänster är vi beroende av avtalsenligt anslutna externa företag och externa tjänsteleverantörer (”personuppgiftsbiträden”). I sådana fall lämnas personuppgifterna till dessa personuppgiftsbiträden för att möjliggöra behandlingen. Personuppgifterna lämnas även till andra bolag i Geberit-koncernen. Dessa personuppgiftsbiträden väljs ut noga av oss och kontrolleras regelbundet. Personuppgiftsbiträdena får endast använda uppgifterna i de syften som vi har angett och blir avtalsenligt skyldiga att uteslutande behandla dina uppgifter enligt denna integritetspolicy samt tillämpliga dataskyddslagar.

Vi använder framför allt följande personuppgiftsbiträden:

6.2.1 Andra Geberit-bolag för central kundadministration och uppdragshantering.

6.2.2 Andra Geberit-bolag för att tillhandahålla centrala IT-tjänster till andra koncernbolag.

6.2.3 Logistikleverantörer för att skicka dig de produkter, marknadsföringsmaterial eller andra föremål som du har beställt av oss.

6.2.4 Betalningsleverantörer för att genomföra eventuella betalningar från dig till oss eller omvänt.

6.2.5 Tjänsteleverantörer för monteringsarbeten eller after sales-tjänster.

6.2.6 Tjänsteleverantörer för utskick av nyhetsbrev eller genomförande av kundenkäter.

6.2.7 IT-leverantörer för tillhandahållande av cloud-tjänster, mjuk- och hårdvara samt för att genomföra underhållsarbeten.

6.2.8 Mjukvaruleverantör för användning av kommunikationserbjudanden med kunder, särskilt även för genomförande av evenemangserbjudanden.

Överlämning av uppgifter till personuppgiftsbiträden görs på grundval av artikel 28.1 i GDPR, alternativt på grundval av vårt berättigade intresse för de ekonomiska och tekniska fördelarna med att använda specialiserade personuppgiftsbiträden och det faktum att dina rättigheter och intressen för att skydda dina personuppgifter inte överväger, i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Om du vill ha mer information om den intresseavvägning som ska göras enligt artikel 6.1 f i GDPR, kan du kontakta oss med de kontaktmöjligheter som anges ovan

6.3 Överlämning till länder i tredje världen

6.3.1 Under behandling av dina personuppgifter kan vi överföra dina personuppgifter till betrodda tjänsteleverantörer i tredjeländer. Tredjeländer är länder som ligger utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vi arbetar bara med tjänsteleverantörer som kan ge oss lämpliga garantier för säkerheten för dina personuppgifter och som kan garantera att dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med strikta europeiska standarder för dataskydd. En kopia av dessa lämpliga garantier kan ses i vårt säte.

6.3.2 Om vi överför personuppgifter till tredjeländer kommer detta att ske på grundval av ett så kallat adekvat beslut från Europeiska kommissionen, eller, i avsaknad av ett sådant beslut, på grundval av så kallat standard klausulavtal, som också har utfärdats av Europeiska kommissionen. I det aktuella fallet kan det inte uteslutas att vi överför personuppgifter till tjänsteleverantörer i USA.

7 Överföring av personuppgifter

7.1 Vänligen notera att vi kommer att överföra dina personuppgifter till andra Geberit-bolag med säte i ett land utanför Europeiska Unionen ("EU") och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") i samband med ovan syften. När vi överför personuppgifter till mottagare utanför EU/EES kommer vi att se till att det land där dina personuppgifter kommer att behandlas omfattas av ett beslut av EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå enligt artikel 45 i GDPR eller om dina personuppgifter överförs till ett land som EU-kommissionen anser saknar adekvat skyddsnivå, så kommer vi att vidta alla nödvändiga åtgärder som krävs enligt tillämplig lag i syfte att sådan överföring av personuppgifter ska ske i enlighet med tillämplig lag. Som anges ovan så kommer vi att överföra dina personuppgifter till andra Geberit bolag med säte i Schweiz. Schweiz omfattas av ett beslut av EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå

Dina rättigheter

8.1 Du har följande rättigheter med avseende på de personuppgifter som behandlas av oss. Om du vill utnyttja dina rättigheter kan du skicka en skriftlig förfrågan till oss med kontaktmöjligheterna ovan eller till följande e-postadress: dataprotection@geberit.com.

8.2 Rätt till tillgång

Du har när som helst rätt att begära information om de personuppgifter som rör dig som behandlas av oss i enlighet med artikel 15 i GDPR.

8.3 Rätt till rättelse eller radering

Enligt artikel 16 i GDPR har du rätt att begära att vi, utan onödigt dröjsmål, rättar felaktiga personuppgifter om dig och med beaktande av ändamålet med behandlingen, har du rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter om dig. Du har rätt att enligt förutsättningarna som beskrivs i artikel 17 i GDPR begära att de personuppgifter som rör dig raderas. I förutsättningarna förutses framför allt rätt till radering när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften som de samlats in eller på annat sätt behandlats. Utnyttjandet av denna rättighet begränsas enligt artikel 17.3 i GDPR framför allt när dina uppgifter behövs för att fullgöra en rättslig skyldighet eller för att utöva rättsliga anspråk.

8.4 Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen i enlighet med artikel 18 i GDPR. Denna rätt gäller framför allt när du eller vi bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta; om du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av deras användning; om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk; om du har invänt mot behandling men det fortfarande är omstritt om våra berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl. Om behandlingen har begränsats i enlighet med detta får sådana personuppgifter endast behandlas i undantagsfall, exempelvis när du har samtyckt till det eller när det är nödvändigt för att utöva rättsliga anspråk.

8.5 Rätt att göra invändningar mot behandling

Du har enligt artikel 21 i GDPR rätt att göra en invändning mot behandling av dina personuppgifter av skäl som härrör sig från en särskild situation enligt artikel 6.1 e eller f i GDPR. Vi upphör med behandlingen av dina personuppgifter såvida vi inte kan visa på avgörande och berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen eller grundläggande fri- och rättigheter, eller om syftet med behandlingen är att göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

8.6 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i enlighet med artikel 20 i GDPR. Det är enligt detta bland annat nödvändigt att databehandlingen baseras på ditt samtycke och att det utförs med ett automatiserat förfarande.

8.7 Rätt att inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat som du är bosatt i, har din arbetsplats i eller platsen för den förmodade överträdelsen, om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot GDPR

Radering av dina personuppgifter

I allmänhet raderar eller anonymiserar vi dina personuppgifter så snart de inte längre är nödvändiga för det syfte som vi samlade in dem och använde dem enligt punkterna ovan. Om uppgifterna måste sparas av lagstadgade skäl kommer de att spärras. Uppgifterna är då inte längre tillgängliga för fortsatt användning. Om du vill ha mer information om våra raderings- och lagringsfrister kan du kontakta den ansvarige med de kontaktuppgifter som anges i punkt 2.

10 Ändringar av syftet

Behandling av dina personuppgifter i andra syften än de som beskrivits här görs endast om det är tillåtet i en rättsbestämmelse eller om du har samtyckt till det ändrade syftet med databehandlingen. Om uppgifterna ska behandlas i andra syften än de som uppgifterna ursprungligen samlades in för, informerar vi dig före behandlingen om dessa ändrade syften och tillhandahåller dig all information om detta.

11 Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering

Vi använder inga automatiserade behandlingsmetoder för att få till stånd ett beslut, inbegripet profilering.

12 Ändringar i denna integritetspolicy

Den aktuella versionen av denna integritetspolicy kan alltid hämtas från Datasekretess.

 

 Version: Februari 2021