Garantianmälan / ärende

 

OBS! - Privatpersoner ska vända sig till sitt inköpsställe eller installatör.

Om du inte fått bekräftelse att vi mottagit din anmälan, försök igen eller kontakta oss här.

Geberits ordinarie garanti enligt AAVVS09 gäller endast vid fabrikations- eller konstruktionsfel.
Geberit förbehåller sig rätten att debitera för servicebesöket om problemet ej faller under ovan eller om fel information lämnats
.

Ifö SE Reklamation Proffs

ANMÄLARE
*
*
*
*
*
*
SLUTKUND (Installationsplats)
*
*
*
*
INSTALLATÖR
INFORMATION OM PRODUKT
*
*
Inköpsdatum
*
Vi ser gärna att ni bifogar bilder som visar produktskadan och även om möjligt på emballageetiketten. Med våra duschar bifogas också en BOM-etikett med ingående detaljer.
Datasekretess*