Har toaletten P-lås eller S-lås?

Är det P-lås eller S-lås på din toalett?

P-lås och S-lås är två olika typer av vattenlås, vilket innebär att det inte kommer någon avloppslukt in i badrummet. En toalett är alltid utrustad med ett vattenlås. Skillnaden mellan ett S-lås och ett P-lås är utformningen av låset.    

S- och P-lås måste beaktas vid byte av golvstående toalett. Har din nuvarande toalett ett P-lås, ska din nya toalett också ha P-lås eller universallås. Om din nuvarande toalett har ett S-lås, ska din nya toalett också ha S-lås. 

S-lås 

Ett S-lås har formen av ett horisontellt S, där avloppets pip är vänd vertikalt nedåt. På ett S-lås går avloppet direkt ner i golvet, men toaletten kan ha ett annat utseende beroende på om du väljer en toalett med inbyggt S-lås, dolt S-lås eller öppet S-lås. Se illustrationen nedan och notera att ju mjukare/heltäckande sidor du väljer, desto lättare blir rengöringen. 

 

P-lås 

Ett P-lås, även kallat universallås, betyder att avloppsröret är vänt horisontellt bakåt. På ett P-lås går avloppet bakåt från toaletten och kan därför användas för att ledas direkt in i väggen, detta vattenlås ger också större flexibilitet och kan därför också användas med böjningar till govlet eller med höger/vänser avloppsanslutning.