Vad gör jag om spolknappen på min Ifö Spira fastnar?