Varför är spolknappen på min inbyggnadscistern trög?